กปส. จับมือ 5 มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรอบรมประชาสัมพันธ์ ข่าวค่ำ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 #NBT2HD