ที่อยู่สำหรับติดต่อ:

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 125 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์

02-298 5773 , 02-298 5772

อีเมล์:

ipr.regis.ipr1@gmail.com

พิกัดที่ตั้ง:

Feedback: